Vždy ve Vašem zájmu.

Přihlášení na extranet pro klienty naší společnosti.

Přihlášení klienta
nebo zavřít

Klientský newsletter

Zajímají Vás novinky z oblasti pojištění? Přečtěte si náš nový newsletter.


Vážení a milí klienti,

děkujeme Vám za spolupráci, které si velmi vážíme. Připravili jsme pro Vás novinky z oblasti pojištění a věříme, že budou pro Vás přínosné.

Přejeme Vám příjemné čtení a pohodové jarní dny.

S námi jste na GDPR připraveni

Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) od 25. května 2018 přináší zpřísnění odpovědnosti správce dat a výrazný nárůst možných pokut. Nabízíme vám snížení rizika pojištěním proti ztrátě citlivých klientských dat. Pojištění kryje škody třetích stran, náklady spojené se ztrátou dat či hackerskými útoky a obvykle i pokuty udělené dozorovými orgány.


Rádi Vám připravíme konkrétní nabídku možnosti řešení pro Vaši společnost a detailněji vysvětlíme výhody a přínosy ochrany proti kybernetickým rizikům.

Proč využít právě nás pro pojištění kybernetických rizik:

 • známe a aktivně vyhodnocujeme specifická rizika, která mohou ovlivnit Vaše podnikání
 • zajistíme Vám efektivní řešení pojištění na lokálním či mezinárodním trhu
 • bude se o Vás starat tým zkušených specialistů máme mezinárodní know-how i zkušenosti

Pojištění v oblasti GDPR poskytuje pojistnou ochranu pro případ:

 • úniku (ztráta, odcizení) osobních citlivých údajů nebo firemních dat a informací z informačního systému nebo počítače pojištěného subjektu, ať již náhodného, nebo z nedbalosti
 • cíleného napadení informačního systému třetími osobami („hackerské“ útoky) nebo zaměstnanci za účelem získání přístupu k datům třetích stran, jejich zneužití a způsobení škody

Z pojištění jsou obvykle hrazeny:

 • škody třetích stran v souvislosti s únikem jejich osobních údajů a s tím spojenou odpovědností pojištěného
 • náklady na IT experty (forenzní audit)
 • náklady na oznámení a PR
 • náklady na právní zastoupení pojištěného
 • náklady spojené s jednáním s dozorovými orgány
 • (Úřad pro ochranu osobních údajů) a jimi udělené pokuty
 • výpadek sítě/přerušení provozu nebo vydírání pojištěného (ransomware)

Příklady konkrétních škod z praxe:

Únik osobních údajů pacienta – nemocnice

 • osobnostní újma pacienta, znemožnění výkonu povolání z důvodu zveřejnění zdravotního stavu
 • žaloba o finanční kompenzaci ze strany pacienta
 • pokuta udělená dozorovým orgánem za zveřejnění citlivých informací 

Hackerský útok a následné zveřejnění 117 000 osobních údajů studentů – univerzita

 • náklady na IT experty za účelem zjištění příčiny útoku a přesného počtu zveřejněných údajů
 • náklady na oznámení (informační dopis všem studentům a zřízení call centra)
 • náklady na PR (zlepšení reputace a dobré pověsti)pokuta udělená dozorovým orgánem za zveřejnění citlivých informací

Útok hackerů na PC síť internetového obchodu

 • následuje výpadek PC systému
 • snížení zisku pojištěného v důsledku nemožnosti prodávat zboží
 • náklady na IT experty za účelem zjištění příčiny výpadku systémů
 • náklady na PR

Příspěvek nepojištěných vozidel opět na scéně!

Věděli jste, že od 1. ledna 2018 vstoupila znovu v platnost povinnost úhrady příspěvku do garančního fondu České kanceláře pojistitelů?

Příspěvek jsou nově povinni hradit ti, kteří mají své vozidlo registrované, ale nepojištěné.
Příspěvek hradí vlastník a provozovatel vozidla společně a nerozdílně a v případě škody způsobené nepojištěným vozidlem bude škoda vymáhaná opět nerozdílně. Období, za které je možné příspěvek požadovat, je omezeno roční promlčení lhůtou.

Výzvy k zaplacení příspěvku začala ČKP rozesílat v březnu tohoto roku a pokud takovou výzvu náhodou obdržíte, obraťte se na svého správce, který Vám rád poradí, jak situaci řešit


Jak mohou být chráněni provozovatelé a majitelé vozidel?

Slyšeli jste již o pojištění právní ochrany?

Má totiž za cíl poskytnout právní pomoc řidičům v nouzi. Pojištění odstraňuje nebo alespoň zmírňuje nepříznivé následky nahodilých právních sporů tak, že poskytuje nepřetržitě 24 hodinové právní poradenství, zajišťuje zastupování v mimosoudních řízeních, prosazuje zájmy klientů soudní cestou a hradí náklady s tím spojené.

 

 

 

Pojištění zajišťuje právní ochranu například v případech:

 • obvinění z přestupku v dopravě,
 • zavinění dopravní nehody,
 • sporů o náhradu újmy,
 • sporů o vyplacení a výši pojistného plnění.

A co „pískování“ skel?

Jedná se o technologii značení unikátního šestimístného kódu na autoskla. Tento způsob značení oken je trvalý a bezúdržbový po celou dobu životnosti vozidla. Provádí se na některém z autorizovaných pracovišť.

Výhoda samotného pískování spočívá v tom, že:

1. eliminuje pravděpodobnost odcizení vozidla, jelikož v případě odcizení se vozidlo stává s takto označenými skly dále neprodejné,

2. majitel vozidla má k dispozici unikátní službu zajišťující odbornou pomoc, protože vozidlo je registrováno mezinárodním informačním systému

Ve spolupráci se společností Cebia pro Vás připravíme mimořádně výhodnou nabídku pro zabezpečení vozidla systémem pískování SBZ OCIS.

Na autorizovaném pracovišti proběhne vypískování kódů, vylepení dvou samolepicích etiket OCIS, registrace do Systému OCIS on-line a vystavení osvědčení o registraci. Celý proces trvá cca 20 minut vč. registrace.


Rok 2017 na pojistném trhu

Ekonomice České republiky se nebývale daří, ale rizika spojená s podnikáním nadále přetrvávají na vysoké úrovni. Pojištění má za cíl poskytovat maximální ochranu a eliminovat dopad případné škody. V roce 2017 pojišťovny v ČR pokrývaly vyšší riziko, za které jim bylo zaplaceno na pojistném téměř 123 mld. Kč, což je meziročně o 3,8 % více.

Největší expanzi registrujeme v tzv. neživotním pojištění, kde např. havarijní pojištění vzrostlo o více než 8 %. Pojištění podnikatelů vzrostlo o více než 5 % zejména z důvodu rostoucích exportních možností a růstu obratu většiny firem na trhu.

Na pojistném trhu rovněž působí aktivně pojišťovací makléři, kteří vyjednávají nejlepší podmínky pro své klienty. Více než 2/3 firem řeší pojištění výhradně skrze makléře. Nezávislost a vysoká odbornost jsou důvodem rostoucího zájmu klientů o jejich služby.

V roce 2018 čekají subjekty na pojistném trhu nové výzvy. Jednou z nich je implementace směrnice o distribuci pojištění (tzv. IDD) do právního řádu České republiky, která bude zaměřena především na kvalitu služeb a ochrany klientů, zejména v pojištění občanů. Již brzy vstoupí v účinnost také nařízení GDPR, jehož cílem je zvýšit ochranu osobních údajů klientů.
Na pojistném trhu začaly v roce 2017 působit další pojišťovny, jako například americká průmyslová pojišťovna STARR nebo rumunská CertAsig.

Jsme součástí RENOMIA Group

 • Největší pojišťovací makléř ve střední a východní Evropě
 • Mezinárodní tým zkušených odborníků
 • Nejvýhodnější ceny a podmínky

Kde působíme

Kontakt

LPZ-GROUP.CZ
1. máje 670/128
703 00 Ostrava – Vítkovice

info@lpz.cz
+420 736 130 991